ANBI Status

De Stichting Museum Boer Kip is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat er geen erf- of schenkingsbelasting hoeft te worden betaald over een schenking of nalatenschap.

Stichting Museum Boer Kip.
Fiscaal nummer: 8201.63.806.

Contactgegeven
Oude Touwbaan 24-26,
Zutphen.

Doelstelling
Het beheer en de instandhouding van de roerende zaken (kunstvoorwerpen, antiek en curiosa), als erfgoed van de heer Herman Kip aanwezig in het pand Oude Touwbaan 26, 7205 AS Zutphen, bekend als Museum Boer Kip, teneinde deze collectie binnen genoemd pand voor publiek open te stellen en het pand en de collectie als één geheel deel te laten hebben aan de culturele voorzieningen in Zutphen en regio. Hoofdlijnen beleidsplan: Het beleid van de stichting Museum Boer Kip is er op gericht om te bevorderen dat het onderhoud en de instandhouding van en de restauratieve zorg voor de collectie wordt bewerkstelligd. Dit wordt gerealiseerd door de exploitatie van het pand en de collectie in de vorm van een publieksmuseum. Verder is het beleid gericht op het verzamelen van inkomsten en fondsen daartoe. Tenslotte wordt contact onderhouden met soortgelijke instellingen en zo nodig worden externe deskundigen ingeschakeld.

Bestuur
Voorzitter J. de Weerd
Secretaris D.J. Verstand,
Penningmeester P. Reijnders,
H. Winter
R. Wasseveld.

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en alle ongeveer 50 vrijwilligers voeren hun taken uit op vrijwillige basis zonder dat daar een vorm van beloning tegen over staat.

Het museum is in de weekenden van mei tot en met september geopend voor het publiek van 13.00 tot 17.00 uur. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor groepen, na een reservering, het museum te bezoeken op door de weekse dagen van april tot en met oktober. Het museum ontvangt per jaar ongeveer 1500 bezoekers die gelijk verdeeld zijn tussen het weekend bezoek en het groepsbezoek. In het weekend zijn per openingsdag ongeveer 4 vrijwilligers aanwezig die zorgen voor de ontvangst en de rondleidingen.  Bij het door de weeks bezoek zijn afhankelijk van de groepsgrootte meerdere rondleiders aanwezig. Naast de ontvangst van gasten zijn er allerlei commissies actief die zorgdragen voor het onderhoud van de tuinen, het technisch onderhoud van het pand en het restaureren van de kunstcollectie. Ook de marketing en de publiciteit wordt door vrijwilligers uitgevoerd. De accommodatie wordt ook gebruikt om kinderen uit het asielzoekers centrum kennis te laten maken met de kunst en tijdens open monumentendagen is het museum voor iedereen toegankelijk. De accommodatie wordt in toenemende mate ook gebruikt als decor voor plaatselijke culturele activiteiten.
De bezoekers aantallen zijn de laatste jaren redelijk stabiel waarbij er een tendens is naar een stijging van het groepsbezoek. De toegankelijkheid is laagdrempelig door een lage entree prijs. De kosten voor marketing en promotie stijgen jaarlijks door de toenemende kosten van advertenties. Door registratie worden de resultaten van de  marketing inspanningen bijgehouden. Het aantal vrijwilligers blijft stabiel.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in een jaarverslag. Dit jaarverslag is voor geïnteresseerden opvraagbaar.

 

ANBI status

De Stichting Museum Boer Kip is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat er geen erf- of schenkingsbelasting hoeft te worden betaald over een schenking of nalatenschap.

Stichting Museum Boer Kip.
Fiscaal nummer: 8201.63.806.

Contactgegeven
Oude Touwbaan 24-26,
Zutphen.

Doelstelling
Het beheer en de instandhouding van de roerende zaken (kunstvoorwerpen, antiek en curiosa), als erfgoed van de heer Herman Kip aanwezig in het pand Oude Touwbaan 26, 7205 AS Zutphen, bekend als Museum Boer Kip, teneinde deze collectie binnen genoemd pand voor publiek open te stellen en het pand en de collectie als één geheel deel te laten hebben aan de culturele voorzieningen in Zutphen en regio. Hoofdlijnen beleidsplan: Het beleid van de stichting Museum Boer Kip is er op gericht om te bevorderen dat het onderhoud en de instandhouding van en de restauratieve zorg voor de collectie wordt bewerkstelligd. Dit wordt gerealiseerd door de exploitatie van het pand en de collectie in de vorm van een publieksmuseum. Verder is het beleid gericht op het verzamelen van inkomsten en fondsen daartoe. Tenslotte wordt contact onderhouden met soortgelijke instellingen en zo nodig worden externe deskundigen ingeschakeld.

Bestuur
Voorzitter J. de Weerd
Secretaris D.J. Verstand,
Penningmeester P. Reijnders,
H. Winter
R. Wasseveld.

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en alle ongeveer 50 vrijwilligers voeren hun taken uit op vrijwillige basis zonder dat daar een vorm van beloning tegen over staat.

Het museum is in de weekenden van mei tot en met september geopend voor het publiek van 13.00 tot 17.00 uur. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor groepen, na een reservering, het museum te bezoeken op door de weekse dagen van april tot en met oktober. Het museum ontvangt per jaar ongeveer 1500 bezoekers die gelijk verdeeld zijn tussen het weekend bezoek en het groepsbezoek. In het weekend zijn per openingsdag ongeveer 4 vrijwilligers aanwezig die zorgen voor de ontvangst en de rondleidingen.  Bij het door de weeks bezoek zijn afhankelijk van de groepsgrootte meerdere rondleiders aanwezig. Naast de ontvangst van gasten zijn er allerlei commissies actief die zorgdragen voor het onderhoud van de tuinen, het technisch onderhoud van het pand en het restaureren van de kunstcollectie. Ook de marketing en de publiciteit wordt door vrijwilligers uitgevoerd. De accommodatie wordt ook gebruikt om kinderen uit het asielzoekers centrum kennis te laten maken met de kunst en tijdens open monumentendagen is het museum voor iedereen toegankelijk. De accommodatie wordt in toenemende mate ook gebruikt als decor voor plaatselijke culturele activiteiten.
De bezoekers aantallen zijn de laatste jaren redelijk stabiel waarbij er een tendens is naar een stijging van het groepsbezoek. De toegankelijkheid is laagdrempelig door een lage entree prijs. De kosten voor marketing en promotie stijgen jaarlijks door de toenemende kosten van advertenties. Door registratie worden de resultaten van de  marketing inspanningen bijgehouden. Het aantal vrijwilligers blijft stabiel.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in een jaarverslag. Dit jaarverslag is voor geïnteresseerden opvraagbaar.

© Copyright - 2023 Museum Boer Kip | Fotografie o.a. Albert Sanders