Privacyverklaring

Stichting Museum Boer Kip, gevestigd aan de Oude Touwbaan 24-26, 7205 AS te Zutphen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.museumboerkip.nl
Oude Touwbaan 24-26 AS Zutphen
Hemma Winter is de Privacy Officer, zij is te bereiken via info@museumboerkip.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Museum Boer Kip verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ook kan in sommige situaties toestemming zijn gegeven voor een foto of filmpje die wij op onze website plaatsen.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Informatie die je zelf invult op ons contactformulier
 • Foto’s en filmpjes met personen herkenbaar in beeld

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@museumboerkip.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Museum Boer Kip verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • met foto’s en filmpjes op onze website te illustreren welke activiteiten er plaatsvinden bij Museum Boer Kip.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Museum Boer Kip neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Museum Boer Kip tussen zit.
Stichting Museum Boer Kip gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen

 • WordPress

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Museum Boer Kip bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
contactgegevens (zoals emailadres, naam en eventueel telefoonnummer en andere informatie die zijn ingevuld op het contactformulier) worden bewaard zolang het contact, jouw vraag/bericht, nog lopende is. Daarna verwijderen wij na maximaal een maand de gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Museum Boer Kip verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Voor onze website gebruiken we geen technische, functionele of analytische cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Museum Boer Kip en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@museumboerkip.nl. Het kan zijn dat we een paar vragen stellen om zeker te weten dat het om de juiste persoon gaat. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Wij willen je tevens er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@museumboerkip.nl

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze pagina. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 19 april 2023.

Privacyverklaring

Stichting Museum Boer Kip, gevestigd aan de Oude Touwbaan 24-26, 7205 AS te Zutphen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.museumboerkip.nl
Oude Touwbaan 24-26 AS Zutphen
Hemma Winter is de Privacy Officer, zij is te bereiken via info@museumboerkip.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Museum Boer Kip verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ook kan in sommige situaties toestemming zijn gegeven voor een foto of filmpje die wij op onze website plaatsen.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Informatie die je zelf invult op ons contactformulier
 • Foto’s en filmpjes met personen herkenbaar in beeld

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@museumboerkip.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Museum Boer Kip verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • met foto’s en filmpjes op onze website te illustreren welke activiteiten er plaatsvinden bij Museum Boer Kip.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Museum Boer Kip neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Museum Boer Kip tussen zit.
Stichting Museum Boer Kip gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen

 • WordPress

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Museum Boer Kip bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
contactgegevens (zoals emailadres, naam en eventueel telefoonnummer en andere informatie die zijn ingevuld op het contactformulier) worden bewaard zolang het contact, jouw vraag/bericht, nog lopende is. Daarna verwijderen wij na maximaal een maand de gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Museum Boer Kip verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Voor onze website gebruiken we alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Museum Boer Kip en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@museumboerkip.nl. Het kan zijn dat we een paar vragen stellen om zeker te weten dat het om de juiste persoon gaat. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Wij willen je tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@museumboerkip.nl

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze pagina. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 6 april 2023.

© Copyright - 2023 Museum Boer Kip | Fotografie o.a. Albert Sanders